kogra

lvruengimage

Home > Programmatūra > Autodesk    

Mūsu galvenais virziens ir jaunas projektēšanas iespējas un metodes, izmantojot pasaules modernākās tehnoloģijas, aparatūru un programmatūru. Pasaulē un Latvijā viens no populārākajiem CAD (Computer aided Design) programmnodrošinājumiem ir programma AutoCAD, kas faktiski kļuva par standartu automatizētā projektēšanas jomā personālajiem datoriem. Šī programma ir firmas AutoDesk ražojums. Pateicoties lokanībai un vareniem programmēšanas līdzekļiem, šis datorprodukts guva vispārēju izstrādātāju atzinību, kuri ir aizņemti dažādos zinātnes un tehnikas laukos. Ar AutoCAD palīdzību var rasēt un veidot objektus divās un trijās dimensijās. AutoCAD piešķir unikālus līdzekļus plaknes un cietķermeņu projektēšanai. AutoCAD bāzes programmā ir iekļautas arī dažādas virsbūves. To klāsts ir ļoti liels – no vienkāršām līdz sarežģītām.Autocad
 

AutoCAD

AutoCAD – pati populārākā pasaulē automatizētās projektēšanas un projektu dokumentācijas sistēma. Ar AutoCAD palīdzību tiek radīti dažādas sarežģītības divdimensiju un trīsdimensiju projekti arhitektūras un būvniecības, mašīnbūves, ģenerālās plānošanas, ģeodēzijas u.c. jomās.

Sīkāk...    AutocadLT
 

AutoCAD LT

AutoCAD LT ir pasaulē visizplatītākā sistēma 2D rasēšanai. Ņemot vērā rasētāju izvirzītās prasības izstrādātā AutoCAD LT būtiski vienkāršo projektēšanas ikdienišķos uzdevumus, piedāvājot pazīstamā formāta DWG™ atbalstu (bez 3D iespējām).

Sīkāk...    


Architecture
 

AutoCAD Architecture (agrāk Architectural Desktop)

AutoCAD® Architecture — labākā izvēle arhitektūras projektēšanas uzdevumu veikšanai un dokumentācijas sagatavošanai programmās kas strādā balstoties uz AutoCAD. Jūs rīcībā būs vēl vairāk instrumentu, kas ļauj automatizēt darbietilpīgos uzdevumus un paātrināt būvniecības tehniskās dokumentācijas sagatavošanu.

Sīkāk...    


AutocadMEP
 

AutoCAD MEP

AutoCAD MEP bāzēts uz AutoCAD risinājums būvju inženiersistēmu projektēšanai t.i ventilācijas un apkures aprīkojuma, santehnisko un elektrisko tīklu. Intuitīvi saprotama projektēšanas vide nodrošina vieglāku sadarbību ar arhitektiem kas izmanto AutoCAD vai AutoCAD Architecture. Darba dokumentācijas sagatavošanas sistēma ļauj veidot kā detalizētus plānus tā arī vienkāršotās shēmas

Sīkāk...    


RevitArchitecture
 

AutoCAD Revit Architecture Suite

AutoCAD Revit Architecture Suite izcilā pielāgojamība ļauj sasniegt neapstrīdamas priekšrocības attiecībā pret konkurentiem. Pateicoties laika gaitā pārbaudītajām AutoCAD® labajām īpašībām un ēku informacionālās modelēšanas tehnoloģijas (BIM) priekšrocībām, kas realizētas Revit® Architecture, dotā risinājuma iegādei, ieviešanai un personāla apmācībai iztērētie līdzekļi un patērētais laiks pilnībā sevi attaisnos un atpelnīs ar uzviju. Ar AutoCAD® Revit® Architecture Suite jūs spēsiet panākt augstu projektēšanas ātrumu, prezentāciju un būvniecības dokumentācijas koordināciju ar modeli. Pārejiet uz BIM tehnoloģiju pakāpeniski, nezaudējot esošās iestrādnes.

Sīkāk...    


RevitMEP
 

AutoCAD Revit MEP Suite

Revit MEP programmatūra kas bāzēta uz Revit platformas un domāta iekšējo inženierkomunikāciju projektēšanai: apkurei un siltumenerģētikai, ventilācijai un kondicionēšanai, ūdensapgādei un kanalizācijai, elektrikai. Nodrošina augsto objektu parametrizācijas līmeni. Pielietojama civilā un rūpniecības celtniecībā.

Sīkāk...    


RevitStructure
 

AutoCAD Revit Structure Suite

Programmu kompleksā AutoCAD Revit Structure Suite ir apvienoti sevi labi pieteikusī darbu automātiskās projektēšanas sistēma AutoCAD, AutoCAD Structural Detailing un Revit Structure. Dotais risinājums ietver sevī visu nepieciešamo līdzekļu kopumu modelēšanai, dokumentācijas veidošanai, detalizēšanai un darba rasējumu formēšanai.

Sīkāk...    


RasterDesign
 

AutoCAD Raster Design

Programmas produkts ģeodēzistiem, kas optimizē datu iegūšanas procesu, kurš nepieciešams, lai apstrādātu dabā iegūtos mērījumus

Sīkāk...    


Map3D
 

Autodesk MAP 3D

AutoCAD Map 3D  bāzējas uz AutoCAD platformas un ir automatizētās projektēšanas un ģeoinformācijas sistēmu apvienojums. Programmnodrošinājums sniedz objektu veidošanas un rediģēšanas jaudīgus instrumentus, kas ir nepieciešami profesionāļiem GIS jomā. Telpiskā tipa ģeoinformācijas datņu vadīšanas funkcijas ir pieprasītas kartogrāfijas un CAD/CAM speciālistu vidū.

Sīkāk...    


Civil3D
 

Autodesk Civil 3D

AutoCAD Civil 3D — risinājums inženierbūvju, transporta tīklu un ģenerālplānu projektēšanai, ieskaitot teritorijas inženiertehniskos priekšdarbus un apkārtējās vides aizsardzību. Pateicoties AutoCAD Civil 3D projekta veicamo izmaiņu gaitā notiekošajai dokumentācijas automātiskai atjaunināšanai, ļauj sasniegt būtisku darba ražīguma pieaugumu, projektu izpildes un dokumentācijas sagatavošanas termiņu samazināšanu, vienlaicīgi uzlabojot kvalitāti. Visiem projektēšanas kolektīva speciālistiem ir iespēja vienlaicīgi strādāt ar modeli, kurš satur aktuālos datus; tā tiek panākta pilnīga koordinācija visā projektēšanas procesa gaitā. Iebūvētais 3D vizualizēšanas modulis ļauj veidot augstas kvalitātes precīzas prezentācijas.

 

Sīkāk...    


3dMAX
 

3D Studio MAX 9

Parametriskā programma 3D grafikai un animācijai ar objektu orientētu arhitektūru

Sīkāk...    


Maya
 

Autodesk Maya

Parametriskā programma 3D grafikai un animācijai ar objektu orientētu arhitektūru

Sīkāk...    image

Top.LV